Feedback

Prehľad zákaziek pre: Audítorské a účtovnícke služby

Tu vás informujeme o čerstvo vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch tendrov z oblasti audítorských a poradenských služieb. Ide najmä o audity, poradenskú činnosť, účtovníctvo atď.

Zoznam týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré máme v našej databáze.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 7 zákaziek. Strana: 1 ( od 1)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Účtovníctvo 04.12.18 20.12.18 10:00 Trenčiansky kraj
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvýhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok tretej osobe 04.12.18 14.12.18 10:00 Bratislavský kraj
Zabezpečenie procesného auditu 30.11.18 14.12.18 10:00 Bratislavský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Audítorské služby 22.11.18 08.01.19 Bratislavský kraj
ŠTATUTÁRNY AUDIT INDIVIDUÁLNYCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK VŠZP ZOSTAVENÝCH ZA ROKY 2018 AŽ 2020 A NÁZOR AUDÍTORA K VÝROČNÝM SPRÁVAM VŠZP ZA ROKY 2018 AŽ 2020 16.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020 15.10.18 Bratislavský kraj
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024 10.10.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Účtovníctvo

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 04.12.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvýhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok tretej osobe

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 04.12.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zabezpečenie procesného auditu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 30.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Audítorské služby

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 22.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

ŠTATUTÁRNY AUDIT INDIVIDUÁLNYCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK VŠZP ZOSTAVENÝCH ZA ROKY 2018 AŽ 2020 A NÁZOR AUDÍTORA K VÝROČNÝM SPRÁVAM VŠZP ZA ROKY 2018 AŽ 2020

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.10.18
Typ oznámenia: Výsledok

Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 10.10.18
Typ oznámenia: Výsledok