Používate nepodporovaný prehliadač
Feedback
 • Nové obchodné príležitosti a lepšie pochopenie trhu.

  Zvýšte svoj zisk prostredníctvom verejného obstarávania.

BEZPLATNÝ TEST - 7 dní

5 689 aktuálnych obchodných príležitostí. Získajte do emailu tie, ktoré vás najviac zaujímajú.

NÁJDITE VHODNÉ ZÁKAZKY

BEZPLATNÝ TEST - 7 dní

5 689 aktuálnych obchodných príležitostí. Získajte do emailu tie, ktoré vás najviac zaujímajú.


Zasielanie zákaziek

 • Získajte denne email s informáciami o nových verejných zákazkách, o ukončených súťažiach, ich zmenách a zrušeniach, ktoré si môžete stiahnuť do excelu.
   
 • Súťažné podklady nájdete v prílohách zákaziek.
   
 • Vďaka individuálnemu nastaveniu vyhľadávacieho profilu obdržíte len informácie o zákazkách vyhovujúce Vašim požiadavkám.
   
 • Prístup k najrozsiahlejšej databáze zákaziek verejného obstarávania na Slovensku:

  • Denné monitorovanie viac než 9 000 zdrojov na Slovensku: 
    - oficiálne portály, elektronické trhoviská, profily obstarávateľov, úradné nástenky, webové stránky a pod.
  • Zákazky z viac než 50 000 zdrojov v EÚ a v Latinskej Amerike
 


Reporty a analýzy

Rozšírte svoje vedomosti o trhu, na ktorom ste aktívni, robte efektívnejšie rozhodnutia pri vstupe do verejného obstarávania!

 • Spoznajte cenovú politiku Vašich konkurentov.
   
 • Rozšírte poznatky o Vašom trhu: veľkosť, hlavní hráči, podiel na trhu atď.
   
 • Identifikujte najsľubnejších potenciálnych zákazníkov.
   
 • Zistite, ktorí obstarávatelia ponúkajú najlepšie obchodné príležitosti pre Vašu spoločnosť.
   
 • Získajte denne detailné informácie o obchodných príležitostiach.
   
 • Ušetrite čas pomocou analýz prispôsobených Vašim potrebám.