Feedback

Prehľad zákaziek pre: Macedónsko

Tento zoznam prináša zákazky z Macedónska

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 942 zákaziek. Strana: 1 ( od 95)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Изработка, дизајнирање и печатење на ситен промотивен материјал за реклама, пропаганда и репрезентација за потребите на Факултетот за период од 1 година 17.12.17 22.12.17 Macedónsko
Сукцесивна набавка на платнен инвентар и работни униформи според потребите на СУГС,, Лазар Танев’’ - Скопје 17.12.17 22.12.17 Macedónsko
Реагенси и китови за молекуларна дијагностика 16.12.17 27.12.17 Macedónsko
Компјутерска опрема и опрема поврзана со компјутери за потребите на НУ Археолошки музеј на Македонија, Скопје 16.12.17 21.12.17 Macedónsko
ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНА 16.12.17 21.12.17 Macedónsko
Лабораториска опрема за молекуларна дијагностика 16.12.17 27.12.17 Macedónsko
ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНА арачиново 16.12.17 21.12.17 Macedónsko
Поправка и сервисирање на фотокопири и компјутерска опрема: 16.12.17 26.12.17 Macedónsko
Осигурување на имот 16.12.17 21.12.17 Macedónsko
Услуги за резервација и испорака на авионски билети и хотелско сместување. 16.12.17 26.12.17 Macedónsko

Изработка, дизајнирање и печатење на ситен промотивен материјал за реклама, пропаганда и репрезентација за потребите на Факултетот за период од 1 година

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.12.17
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Сукцесивна набавка на платнен инвентар и работни униформи според потребите на СУГС,, Лазар Танев’’ - Скопје

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 17.12.17
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Реагенси и китови за молекуларна дијагностика

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 16.12.17
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Компјутерска опрема и опрема поврзана со компјутери за потребите на НУ Археолошки музеј на Македонија, Скопје

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 16.12.17
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНА

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.12.17
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Лабораториска опрема за молекуларна дијагностика

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 16.12.17
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНА арачиново

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.12.17
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Поправка и сервисирање на фотокопири и компјутерска опрема:

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.12.17
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Осигурување на имот

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.12.17
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Услуги за резервација и испорака на авионски билети и хотелско сместување.

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.12.17
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)