Feedback

Prehľad zákaziek pre: Macedónsko

Tento zoznam prináša zákazky z Macedónska

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 869 zákaziek. Strana: 1 ( od 87)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Канцелариски материјали 23.03.18 04.04.18 Macedónsko
Дезинсекција и Дератизација на територијата на општина Долнени 23.03.18 28.03.18 Macedónsko
Превоз на ученици во ОУ “Гоце Делчев” – Битола, кои имаат право на беспалтен превоз 23.03.18 28.03.18 Macedónsko
канцелариски материјал 23.03.18 28.03.18 Macedónsko
Набавка на лиценци за огнен sид и уред за логови 23.03.18 02.04.18 Macedónsko
избор на изведувач на работите за санација, тампонирање и асфалтирање на делови од површини и крпење на ударни дупки на улици и локални патишта за потребите на општина Пробиштип за 2018година 23.03.18 02.04.18 Macedónsko
Изградба на систем за зафаќање и третман на отпадни и фекални води 23.03.18 12.04.18 Macedónsko
Изработка и ревизија на Локална урбанистичка планска документација за градски гробишта во Валандово. 23.03.18 28.03.18 Macedónsko
Изработка, транспорт и монтажа на урбана опрема, спортски и реквизити за детски, забавни, скејт паркови и автобуски постројки 23.03.18 12.04.18 Macedónsko
Изработка, дизајнирање, хостирање, ажурирање и одржување на веб страната на Управта за финансиска полиција (www.finpol.gov.mk) 23.03.18 28.03.18 Macedónsko

Канцелариски материјали

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 23.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Дезинсекција и Дератизација на територијата на општина Долнени

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Превоз на ученици во ОУ “Гоце Делчев” – Битола, кои имаат право на беспалтен превоз

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

канцелариски материјал

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 23.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Набавка на лиценци за огнен sид и уред за логови

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 23.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

избор на изведувач на работите за санација, тампонирање и асфалтирање на делови од површини и крпење на ударни дупки на улици и локални патишта за потребите на општина Пробиштип за 2018година

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 23.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Изградба на систем за зафаќање и третман на отпадни и фекални води

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 23.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Изработка и ревизија на Локална урбанистичка планска документација за градски гробишта во Валандово.

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Изработка, транспорт и монтажа на урбана опрема, спортски и реквизити за детски, забавни, скејт паркови и автобуски постројки

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 23.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Изработка, дизајнирање, хостирање, ажурирање и одржување на веб страната на Управта за финансиска полиција (www.finpol.gov.mk)

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)