Feedback

Prehľad zákaziek pre: Záhradnícke služby

Služba Tender.sk vás informuje o najčerstvejších zákazkách verejného obstarávania a tiež o výsledkoch už vyhratých zákaziek z oblasti záhradníckych služieb.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili zo všetkých kútov Slovenska čo predstavuje viac než 8 000 zdrojov zákaziek a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Zákazky vášho záujmu vám radi vyfiltrujeme a a zašleme priamo do emailu. Nechajte sa informovať o zákazkách v rámci záhradníckych služieb a úpravy zelene - plánovanie záhrad, parkov, exteriérové úpravy, rekultivácia a údržba trávnatých plôch, výsadba kvetinových záhonov, kosenie, odplevelovanie, likvidácia náletových porastov a podobne.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 27 zákaziek. Strana: 1 ( od 3)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
ÚDRŽBA KROVÍN A INEJ ZELENE 20.03.18 27.03.18 Trenčiansky kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Osvetlenie areálu UKF v Nitre 05.03.18 04.04.18 Nitriansky kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy 02.03.18 04.04.18 Trenčiansky kraj
Sadenice kvetov, zemina, hnojivo 15.03.18 20.03.18 Bratislavský kraj
Obnova a výsadba zelene 15.03.18 22.03.18 Košický kraj
Zelené parky pri ZŠ a KD 15.03.18 23.03.18 Košický kraj
Stavebné úpravy plôch 14.03.18 20.03.18 Prešovský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Rekultivácia plôch formou frézovaniaRekultivácií plôch formou frézovania - Západné SlovenskoRekultivácií plôch formou frézovania - Stredné SlovenskoRekultivácií plôch formou frézovania - Východné Slovensko 09.03.18 17.04.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Kosenie trávnatých plôch 12.03.18 Bratislavský kraj
Dodanie lúčnej zmesi bez ďatelinovej 12.03.18 Banskobystrický kraj

ÚDRŽBA KROVÍN A INEJ ZELENE

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Osvetlenie areálu UKF v Nitre

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 05.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 02.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Sadenice kvetov, zemina, hnojivo

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 15.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Obnova a výsadba zelene

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zelené parky pri ZŠ a KD

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 15.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Stavebné úpravy plôch

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 14.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Rekultivácia plôch formou frézovaniaRekultivácií plôch formou frézovania - Západné SlovenskoRekultivácií plôch formou frézovania - Stredné SlovenskoRekultivácií plôch formou frézovania - Východné Slovensko

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 09.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Kosenie trávnatých plôch

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 12.03.18
Typ oznámenia: Výsledok

Dodanie lúčnej zmesi bez ďatelinovej

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 12.03.18
Typ oznámenia: Výsledok