Feedback

Prehľad zákaziek pre: Záhradnícke služby

Služba Tender.sk vás informuje o najčerstvejších zákazkách verejného obstarávania a tiež o výsledkoch už vyhratých zákaziek z oblasti záhradníckych služieb.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili zo všetkých kútov Slovenska čo predstavuje viac než 8 500 zdrojov zákaziek a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Zákazky vášho záujmu vám radi vyfiltrujeme a a zašleme priamo do emailu. Nechajte sa informovať o zákazkách v rámci záhradníckych služieb a úpravy zelene - plánovanie záhrad, parkov, exteriérové úpravy, rekultivácia a údržba trávnatých plôch, výsadba kvetinových záhonov, kosenie, odplevelovanie, likvidácia náletových porastov a podobne.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 33 zákaziek. Strana: 1 ( od 4)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Revitalizácia zelene v obci 25.05.18 28.05.18 Košický kraj
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. 25.05.18 Bratislavský kraj
Typové interiérové vybavenie - zeleň 24.05.18 Bratislavský kraj
Kosenie trávnatých plôch so zberom, odvozom a likvidáciou zeleného odpadu a mulčovanie trávnatých plôch v objektoch a výcvikových zariadeniach v správe CV Lešť na roky 2018-2021 24.05.18 Banskobystrický kraj
Výruby a orezy pod NN vedeniami 24.05.18 12.06.18 10:00 Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj
Dopestované živé rastliny pripravené na výsadbu 23.05.18 28.05.18 Košický kraj
Revitalizácia chodníkov na cintoríne 23.05.18 28.05.18 15:00 Košický kraj
Komunitné centrum v obci Malá Domaša 22.05.18 Prešovský kraj
Basketbalové ihrisko 21.05.18 25.05.18 09:00 Nitriansky kraj
Úprava verejného priestranstva 21.05.18 31.05.18 Košický kraj

Revitalizácia zelene v obci

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 25.05.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 25.05.18
Typ oznámenia: Výsledok

Typové interiérové vybavenie - zeleň

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 24.05.18
Typ oznámenia: Výsledok

Kosenie trávnatých plôch so zberom, odvozom a likvidáciou zeleného odpadu a mulčovanie trávnatých plôch v objektoch a výcvikových zariadeniach v správe CV Lešť na roky 2018-2021

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 24.05.18
Typ oznámenia: Výsledok

Výruby a orezy pod NN vedeniami

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 24.05.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Dopestované živé rastliny pripravené na výsadbu

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 23.05.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Revitalizácia chodníkov na cintoríne

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 23.05.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Komunitné centrum v obci Malá Domaša

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 22.05.18
Typ oznámenia: Výsledok

Basketbalové ihrisko

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 21.05.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Úprava verejného priestranstva

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 21.05.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)