Feedback

Prehľad zákaziek pre: Zabezpečovacia technika

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 13 zákaziek. Strana: 1 ( od 2)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Modernizácia vyhrabovacích strojov - diaľkové ovládanie, časť kamerový systém 16.03.18 09.04.18 Nitriansky kraj
Prístroje - geigerov čítač s alarmom pre kontrolu rádioaktivity alfa, beta a gama 15.03.18 Prešovský kraj
Vybudovanie technickej ochrany 14.03.18 06.04.18 Bratislavský kraj
Strážne služby a zabezpečenie ochrany majetku administratívnych budov 13.03.18 20.03.18 Bratislavský kraj
Oprava a údržba zariadení SKR 09.03.18 11.04.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Výmena a modernizácia automatického monitorovacieho systému AMS na spaľovni komunálneho odpadu 07.03.18 Bratislavský kraj
Oprava a údržba zariadení SKR 06.03.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Bezpečnostná a technická služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 26.02.18 22.03.18 Bratislavský kraj
Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou v meste Krompachy 06.02.18 Košický kraj
Vonkajšia ip kamera 01.02.18 Košický kraj

Modernizácia vyhrabovacích strojov - diaľkové ovládanie, časť kamerový systém

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Prístroje - geigerov čítač s alarmom pre kontrolu rádioaktivity alfa, beta a gama

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 15.03.18
Typ oznámenia: Výsledok

Vybudovanie technickej ochrany

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Strážne služby a zabezpečenie ochrany majetku administratívnych budov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 13.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Oprava a údržba zariadení SKR

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 09.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výmena a modernizácia automatického monitorovacieho systému AMS na spaľovni komunálneho odpadu

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 07.03.18
Typ oznámenia: Výsledok

Oprava a údržba zariadení SKR

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 06.03.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Bezpečnostná a technická služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 26.02.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou v meste Krompachy

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 06.02.18
Typ oznámenia: Výsledok

Vonkajšia ip kamera

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 01.02.18
Typ oznámenia: Výsledok