Feedback

Prehľad zákaziek pre: Vzdelávacie služby

Služba Tender.sk vás informuje o najnovších vyhlásených verejných obstarávaniach a tiež o výsledkoch už vyhratých zákaziek z oblasti vzdelávacích služieb.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili zo všetkých kútov Slovenska čo predstavuje viac než 8 500 zdrojov zákaziek a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Zákazky vášho záujmu vám radi vyfiltrujeme a a zašleme priamo do emailu. Nechajte sa informovať o zákazkách v rámci vzdelávacích a školiacich služieb - školenia, semináre, vzdelávacie kurzy, odborné výcviky a príprava, praktická výučba, rekvalifikačné kurzy, tréningy, školiace programy a pod.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 6 zákaziek. Strana: 1 ( od 1)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Praktická výučba v prevádzke ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast počas obdobia 2018 až 2020 24.05.18 30.05.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Kosenie trávnatých plôch so zberom, odvozom a likvidáciou zeleného odpadu a mulčovanie trávnatých plôch v objektoch a výcvikových zariadeniach v správe CV Lešť na roky 2018-2021 24.05.18 Banskobystrický kraj
Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci( bozp) a ochrany pred požiarmi (opp) 21.05.18 Banskobystrický kraj
Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzačov o zamestnanie 08.05.18 05.06.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Odborná príprava pre uchádzačov o zamestnanie 09.05.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Odborná príprava pre uchádzačov o zamestnanie 30.04.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Praktická výučba v prevádzke ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast počas obdobia 2018 až 2020

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 24.05.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Kosenie trávnatých plôch so zberom, odvozom a likvidáciou zeleného odpadu a mulčovanie trávnatých plôch v objektoch a výcvikových zariadeniach v správe CV Lešť na roky 2018-2021

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 24.05.18
Typ oznámenia: Výsledok

Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci( bozp) a ochrany pred požiarmi (opp)

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.05.18
Typ oznámenia: Výsledok

Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzačov o zamestnanie

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 08.05.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odborná príprava pre uchádzačov o zamestnanie

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 09.05.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Odborná príprava pre uchádzačov o zamestnanie

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 30.04.18
Typ oznámenia: Výsledok