Feedback

Prehľad zákaziek pre: Výskum a vývoj trhu

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 6 zákaziek. Strana: 1 ( od 1)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Koordinačný a implementačný mechanizmus riadenia politiky jednotného digitálneho trhu, vrátane revízie a auditu pozícií ako aj návrhu roadmapy ďalšieho postupu 19.03.18 27.03.18 Bratislavský kraj
Údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Komárno 28.02.18 Nitriansky kraj
Aplikačný softvér pre efektívne riadenie chovov s trhovou produkciou mlieka 12.02.18 Prešovský kraj
Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému EVO a súvisiacich služieb vzhľadom na legislatívne zmeny a požiadavky ODE PPZ 05.02.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Štúdia rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures 30.01.18 Bratislavský kraj
"Údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Komárno " 25.01.18 Nitriansky kraj

Koordinačný a implementačný mechanizmus riadenia politiky jednotného digitálneho trhu, vrátane revízie a auditu pozícií ako aj návrhu roadmapy ďalšieho postupu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Komárno

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 28.02.18
Typ oznámenia: Výsledok

Aplikačný softvér pre efektívne riadenie chovov s trhovou produkciou mlieka

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 12.02.18
Typ oznámenia: Výsledok

Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému EVO a súvisiacich služieb vzhľadom na legislatívne zmeny a požiadavky ODE PPZ

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 05.02.18
Typ oznámenia: Výsledok

Štúdia rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 30.01.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

"Údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Komárno "

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 25.01.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie