Feedback

Prehľad zákaziek pre: Stavebný dozor a inžinierska činnosť

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 131 zákaziek. Strana: 1 ( od 14)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica 20.03.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA PRE PEŠÍCH NA ULICI ŽELEZNIČNÁ V NEMŠOVEJ 20.03.18 19.04.18 Trenčiansky kraj
Vyhotovenie geometrického plánu 19.03.18 22.03.18 Žilinský kraj
Výkon stavebného dozoru na stavbe: "Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy-Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná". 19.03.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/51 Golianovo - Vráble 19.03.18 Nitriansky kraj
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/61 Bučany - Trakovice - Madunice km 56,000 - 66,000 19.03.18 Trnavský kraj
Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku 18.03.18 28.03.18 Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie 18.03.18 23.03.18 Žilinský kraj
Súbor inžinierskych činností pre získanie stavebného povolenia a súvisiacich povolení na realizáciu investičnej akcie - Revitalizácia areálu 17.03.18 27.03.18 Banskobystrický kraj
Projektová dokumentácia - Biobanka 17.03.18 23.03.18 Žilinský kraj

Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.03.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA PRE PEŠÍCH NA ULICI ŽELEZNIČNÁ V NEMŠOVEJ

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vyhotovenie geometrického plánu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výkon stavebného dozoru na stavbe: "Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy-Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná".

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/51 Golianovo - Vráble

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/61 Bučany - Trakovice - Madunice km 56,000 - 66,000

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Súbor inžinierskych činností pre získanie stavebného povolenia a súvisiacich povolení na realizáciu investičnej akcie - Revitalizácia areálu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Projektová dokumentácia - Biobanka

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)