Feedback

Prehľad zákaziek pre: Sanácia odpadov

Táto kategória ponúka verejné zákazky súvisiace so sanáciou odpadov, čistením odpadových vôd atď.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 52 zákaziek. Strana: 1 ( od 6)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 19.03.18 23.03.18 Košický kraj
Zhodnotenie/zneškodnenie vyradených autobusov podľa zákona č.79/2015 Z.z. - nebezpečný odpad č. 160104. 17.03.18 21.03.18 Košický kraj
Nebezpečný odpad z umývacích centier, ČOV a znečistenej zeminy 17.03.18 22.03.18 Košický kraj
Zber, odvoz a likvidácia odpadu 16.03.18 22.03.18 Prešovský kraj
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 16.03.18 21.03.18 Nitriansky kraj
Odvoz a likvidácia odpadov 16.03.18 21.03.18 Trnavský kraj
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. 16.03.18 21.03.18 Trnavský kraj
Odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov 16.03.18 26.03.18 Košický kraj
Statické posúdenie presýpacej veže č. 200 s návrhom sanácie 16.03.18 06.04.18 Nitriansky kraj
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. 15.03.18 26.03.18 Bratislavský kraj

Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zhodnotenie/zneškodnenie vyradených autobusov podľa zákona č.79/2015 Z.z. - nebezpečný odpad č. 160104.

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Nebezpečný odpad z umývacích centier, ČOV a znečistenej zeminy

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zber, odvoz a likvidácia odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odvoz a likvidácia odpadov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov.

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Statické posúdenie presýpacej veže č. 200 s návrhom sanácie

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov.

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)