Feedback

Prehľad zákaziek pre: Projektové dokumentácie

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 122 zákaziek. Strana: 1 ( od 13)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica 20.03.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn, PD 20.03.18 26.03.18 Trnavský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Kreatívny návrh na zabezpečenie komunikačných a informačných aktivít pre Slovenskú agentúru životného prostredia v rámci Národného projektu 19.03.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Spoločný sklad zbraní budova č.3 - projektová dokumentácia 19.03.18 06.04.18 Košický kraj
Vyhotovenie geometrického plánu 19.03.18 22.03.18 Žilinský kraj
Úplné rozbory pitnej vody 19.03.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Výkon stavebného dozoru na stavbe: "Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy-Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná". 19.03.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/51 Golianovo - Vráble 19.03.18 Nitriansky kraj
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/61 Bučany - Trakovice - Madunice km 56,000 - 66,000 19.03.18 Trnavský kraj
Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku 18.03.18 28.03.18 Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj

Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.03.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn, PD

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Kreatívny návrh na zabezpečenie komunikačných a informačných aktivít pre Slovenskú agentúru životného prostredia v rámci Národného projektu

Druh zákazky Iné
Dátum publikovania 19.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Spoločný sklad zbraní budova č.3 - projektová dokumentácia

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vyhotovenie geometrického plánu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Úplné rozbory pitnej vody

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.18
Typ oznámenia: Výsledok

Výkon stavebného dozoru na stavbe: "Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy-Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná".

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/51 Golianovo - Vráble

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/61 Bučany - Trakovice - Madunice km 56,000 - 66,000

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)