Feedback

Prehľad zákaziek pre: Preklady a tlmočenie

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry prekladateľských a tlmočníckych služieb.

Tieto zákazky sú vybrané na základe kľúčových slov a CPV kódov. Vyfiltrovaním podľa vašich požiadaviek vyberieme pre vás tie najpodstatnejšie.

Zoznam obchodných príležitostí na preklady a tlmočenie sme zhromaždili z viac než 7 600 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme. Nechajte si ich denne zasielať do Vášho e-mailu!

Zaregistrujte sa na týždennú skúšobnú verziu zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu na monitoring verejných zákaziek.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 6 zákaziek. Strana: 1 ( od 1)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Jazyková korektúra odborného a vedeckého rukopisu písaného v anglickom jazyku. 23.11.17 Trenčiansky kraj
Zabezpečovanie tlmočníckych služieb anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského a španielskeho jazyka 23.10.17 Bratislavský kraj
Zabezpečovanie prekladateľských služieb anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského a španielskeho jazyka 23.10.17 Bratislavský kraj
Prekladateľské a tlmočnícke služby 20.10.17 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb 20.10.17 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Tlmočnícke a prekladateľské služby 20.10.17 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Jazyková korektúra odborného a vedeckého rukopisu písaného v anglickom jazyku.

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.11.17
Typ oznámenia: Výsledok

Zabezpečovanie tlmočníckych služieb anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského a španielskeho jazyka

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.10.17
Typ oznámenia: Výsledok

Zabezpečovanie prekladateľských služieb anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského a španielskeho jazyka

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.10.17
Typ oznámenia: Výsledok

Prekladateľské a tlmočnícke služby

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.10.17
Typ oznámenia: Iná informácia

Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.10.17
Typ oznámenia: Iná informácia

Tlmočnícke a prekladateľské služby

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.10.17
Typ oznámenia: Iná informácia