Feedback

Prehľad zákaziek pre: Nákladná doprava

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 22 zákaziek. Strana: 1 ( od 3)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Dopravné služby nákladnými vozidlami a vozidlom s nízko podlažným prívesom 09.03.18 Bratislavský kraj
Zabezpečenie vyhotovenia listinnej podoby elektronického úradného dokumentu a jeho doručenie vo forme listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu prostredníctvom poštového podniku 09.03.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Inštalácia snímania otáčok elevátorov 25A, 25B a závitovkového dopravníka 31 na prevádzke UGL 09.03.18 05.04.18 Nitriansky kraj
Pomocné manipulačné služby 07.03.18 Bratislavský kraj
Doručovanie dokladov formátu ID1 06.03.18 04.04.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Opravy špeciálnych nadstavieb CAS30 TRAKKER 6x6 a CAS30 T815-7 6x6 05.03.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto vy´konu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávnych krajov SR. 05.03.18 05.04.18 Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávnych krajov SR.Bratislavský krajTrnavský krajTrenčiansky samosprávny krajNitriansky samosprávny krajŽilinský samosprávny krajBanskobystrický samosprávny krajPrešovský samosprávny krajKošický samosprávny kraj 28.02.18 Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Výber a distribúcia vybraných poštových zásielok a s tým súvisiace služby: Žilinský kraj 20.02.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Odvoz dreva 19.02.18 Prešovský kraj

Dopravné služby nákladnými vozidlami a vozidlom s nízko podlažným prívesom

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 09.03.18
Typ oznámenia: Výsledok

Zabezpečenie vyhotovenia listinnej podoby elektronického úradného dokumentu a jeho doručenie vo forme listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu prostredníctvom poštového podniku

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 09.03.18
Typ oznámenia: Výsledok

Inštalácia snímania otáčok elevátorov 25A, 25B a závitovkového dopravníka 31 na prevádzke UGL

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 09.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Pomocné manipulačné služby

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 07.03.18
Typ oznámenia: Výsledok

Doručovanie dokladov formátu ID1

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 06.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Opravy špeciálnych nadstavieb CAS30 TRAKKER 6x6 a CAS30 T815-7 6x6

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 05.03.18
Typ oznámenia: Výsledok

Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto vy´konu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávnych krajov SR.

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 05.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávnych krajov SR.Bratislavský krajTrnavský krajTrenčiansky samosprávny krajNitriansky samosprávny krajŽilinský samosprávny krajBanskobystrický samosprávny krajPrešovský samosprávny krajKošický samosprávny kraj

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 28.02.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Výber a distribúcia vybraných poštových zásielok a s tým súvisiace služby: Žilinský kraj

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.02.18
Typ oznámenia: Výsledok

Odvoz dreva

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.02.18
Typ oznámenia: Výsledok