Feedback

Prehľad zákaziek pre: Inžinierske služby

Tender.sk vám prináša najväčšiu aktuálnu databázu verejného obstarávania z oblasti inžierských služieb.

Nájdete tu všetky vyhlásené súťaže a tiež ich výsledky v rámci inžinierstva a inžinierskych služieb či už pre oblasť diaľnic, železníc, letísk, stavebného, environmentálneho inžinierstva a pod.

Špecializujete sa na inžinierske poradenské či podporné služby ? Tu ste správne.

Prehľad týchto obchodných príležitostí pochádza z viac než 7 600 zdrojov na Slovensku a vybrali sme ich z desaťtisícov verejných zákaziek v našej databáze, ktoré denne monitorujeme.

Nielenže vám ušetríme váš čas vďaka nášmu dennému monitoringu zákaziek z oblasti, ktorá vás najviac zaujíma, ale tiež zvýšime Vašu šancu na úspech tým, že Vám zašleme ponuky z odvetví inžinierskych služieb včas priamo do Vášho emailu.

Chcete získavať takéto zákazky do vášho emailu hneď ako sú vyhlásené? Zaregistrujte sa na 7dňový odber zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu s verejnými zákazkami.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 123 zákaziek. Strana: 1 ( od 13)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Vypracovanie projektovej dokumentácie 14.12.17 10.01.18 Banskobystrický kraj
Hpe san blade switche a podpora na 3 roky 14.12.17 Bratislavský kraj
Most nad železnicou ev. č. 50-158 (vypracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP). 14.12.17 08.01.18 Banskobystrický kraj
Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce 14.12.17 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Cesta I/61 Bratislava - Senec, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR, DSP v podrobnosti DRS, Oznámenie 8a po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS, dodatok SZ, DP, AD, KD 13.12.17 31.01.18 Bratislavský kraj
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu 13.12.17 04.01.18 Prešovský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu „Transformovňa 400/110 kV Senica“. 24.11.17 22.12.17 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Opravy, údržba, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá servis vozidiel, opravy vozidiel, údržba vozidiel, motorové vozidlá 12.12.17 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zber a spracovanie dát pasportu miestnych komunikácií pre mestský GIS systém GISPLAN a jeho nadstavbu - pasport komunikácií 12.12.17 18.12.17 Prešovský kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizačného projektu pre stavbu: „Rekonštrukcia múzea – PD, Komplexná obnova meštianskeho domu, vrátane dvorov a prístavby dvorového a uličného krídla“ 12.12.17 Prešovský kraj

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.12.17
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Hpe san blade switche a podpora na 3 roky

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 14.12.17
Typ oznámenia: Výsledok

Most nad železnicou ev. č. 50-158 (vypracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP).

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.12.17
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 14.12.17
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Cesta I/61 Bratislava - Senec, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR, DSP v podrobnosti DRS, Oznámenie 8a po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS, dodatok SZ, DP, AD, KD

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 13.12.17
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 13.12.17
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu „Transformovňa 400/110 kV Senica“.

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 24.11.17
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Opravy, údržba, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá servis vozidiel, opravy vozidiel, údržba vozidiel, motorové vozidlá

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 12.12.17
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Zber a spracovanie dát pasportu miestnych komunikácií pre mestský GIS systém GISPLAN a jeho nadstavbu - pasport komunikácií

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 12.12.17
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizačného projektu pre stavbu: „Rekonštrukcia múzea – PD, Komplexná obnova meštianskeho domu, vrátane dvorov a prístavby dvorového a uličného krídla“

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 12.12.17
Typ oznámenia: Výsledok