Feedback

Prehľad zákaziek pre: Inštalatérské práce

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 44 zákaziek. Strana: 1 ( od 5)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti MBM-GROUP, a.s. 16.03.18 30.04.18 Trnavský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti Slovtos (EVO) 16.03.18 10.04.18 Nitriansky kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zvýšenie energetickej efektívnosti a zavedenie nízkouhlíkového hospodárstva opravárenskej a výrobnej budovy 15.03.18 19.04.18 Žilinský kraj
Vodoinštalačný a dielenský materiál pre stredisko vodoinštalatérov 16.03.18 Nitriansky kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Výstavba MŠ v obci Hermanovce. 15.03.18 13.04.18 Prešovský kraj
Kompostáreň 16.03.18 26.03.18 Prešovský kraj
Rekonštrukcia astronomického kabinetu 16.03.18 23.03.18 Nitriansky kraj
Revízia filtračných a ventilačných zariadení 16.03.18 27.03.18 Nitriansky kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy v spoločnosti Elyana s.r.o. 15.03.18 30.04.18 Prešovský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zníženie energetickej náročnosti priemyselného objektu v obci Zvolenská Slatina 15.03.18 13.07.18 Banskobystrický kraj

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti MBM-GROUP, a.s.

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti Slovtos (EVO)

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zvýšenie energetickej efektívnosti a zavedenie nízkouhlíkového hospodárstva opravárenskej a výrobnej budovy

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 15.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vodoinštalačný a dielenský materiál pre stredisko vodoinštalatérov

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 16.03.18
Typ oznámenia: Výsledok

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Výstavba MŠ v obci Hermanovce.

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 15.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Kompostáreň

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia astronomického kabinetu

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Revízia filtračných a ventilačných zariadení

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy v spoločnosti Elyana s.r.o.

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 15.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zníženie energetickej náročnosti priemyselného objektu v obci Zvolenská Slatina

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 15.03.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)