Feedback

Prehľad zákaziek pre: Audítorské a účtovnícke služby

Tu nájdete verejné obstarávanie z oblasti audítorských a poradenských služieb, účtovníctva, auditu a pod.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 6 zákaziek. Strana: 1 ( od 1)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024 16.03.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Transformácia komplexného informačného systému a modulov. 13.03.18 Bratislavský kraj
Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020 20.02.18 23.03.18 Bratislavský kraj
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024 14.02.18 20.03.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Služby podpory prevádzky 05.02.18 Bratislavský kraj, Stredné Slovensko
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií 25.01.18 Bratislavský kraj

Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.03.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Transformácia komplexného informačného systému a modulov.

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 13.03.18
Typ oznámenia: Výsledok

Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.02.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.02.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Služby podpory prevádzky

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 05.02.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 25.01.18
Typ oznámenia: Výsledok